top of page
child-hands-drawing-lines-in-two-sided-wooden-sten-2022-05-14-12-41-54-utc.jpg
PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

In 2021 studeerde ik af binnen het postgraduaat psychomotorische therapie bij kinderen aan UGent.

Omdat ik naast Bodymap ook kinderen wil begeleiden specifiek binnen de psychomotorische vaardigheden, kan je vanaf 2022 ook bij Toploft terecht voor individuele therapie of  fijne motorieksessies in groep!

Individuele psychomotorische therapie

Bij de individuele therapie werken we in reeksen van 10 sessies van een half uur.

In samenspraak plannen we deze 10 data in. 

Ik raad steeds aan deze therapiesessies op te starten naast het volgen van een Bodymaptraject, maar ook kinderen die geen Bodymaptraject volgen komen in aanmerking.

Waaraan kan gewerkt worden binnen de individuele sessies?

  • Fijne motoriek

  • Schrijfmotoriek

  • voorbereidend schrijven

  • Ruimtelijke oriëntatie

  • Lateralisatie

  • Middellijn overkruisen

  • directionaliteit

  • Visuele vaardigheden

  • Evenwicht

  • ...

child-writing-with-pencil-2021-09-02-20-04-01-utc.jpg
physical-therapy-tools-for-flat-feet-balance-po-2021-08-26-16-53-22-utc.jpg
bottom of page