top of page
child-is-playing-with-wooden-geoboard-2021-09-04-08-26-16-utc.jpg

HOE GAAN WE TE WERK?

afspraak 1: Het intakegesprek

Bij TOPLOFT kan je altijd langskomen voor een eerste kennismakingsgesprek! Je kan hiervoor zelf initiatief nemen, of doorgestuurd worden door de school, het kinderdagverblijf,...

We bespreken hierin uw vragen, bezorgdheden omtrent uw kind. Ik leg ook uit wat TOPLOFT met reflexintegratie kan doen aan de noden van uw kind. Ziet u het voordeel in? Dan leggen we al 2 data vast. Eentje voor de screening en eentje voor de bespreking van het persoonlijk uitgewerkte bewegingsplan.

U krijgt ook een vragenlijst mee naar huis ivm de zwangerschap, de eerste levensmaanden van uw kind,… Dit om een zo volledig mogelijk beeld van uw kind te krijgen en het ook écht op de meest persoonlijke manier te kunnen verder helpen.

Deze afspraak gebeurt liefst met beide ouders, je kind hoeft er niet bij te zijn.

afspraak 2: De screening

Op de dag van de screening wordt uw kind gescreend volgens het volledige ontwikkelingslab om een volledig en duidelijk overzicht te krijgen.
Deze screening gebeurt zonder aanwezigheid van de ouders. Net als een uurtje komen sporten. Kinderen laten beter zien wat ze kunnen wanneer mama of papa er niet zijn, de afleiding is minder groot.

Na ongeveer een uurtje zit de screening erop en mag je dochter –of zoonlief weer komen ophalen.

Het kan gebeuren dat deze screening samen met een andere kapoen gebeurt.

 

afspraak 3: De bespreking

Tegen de tweede vastgelegde datum heb ik al heel wat voorbereidingswerk gedaan.

Je krijgt een mooi overzicht van het ontwikkelingslab te zien van uw kind, waarin ook u meteen duidelijk zal zien binnen welke flesjes van het ontwikkelingslab er nog iets niet helemaal goed zit. We nemen alle tijd om dit te bekijken en te bespreken.

Ik stel tegen die dag ook een bewegingsplan op met oefeningen en leuke spelletjes voor thuis. Dit bespreken we samen zodat u en uw kind goed weten wat er verwacht wordt.

De oefeningen worden zoveel mogelijk gekozen zodat ze in het dagelijkse spel van uw kind kunnen geïntegreerd worden.

Je krijgt een volledige kopie van de screening mee naar huis alsook een pdf versie voor school, zodat ze op school ook op de hoogte zijn en hier eventueel op kunnen inspelen binnen hun zorg –of bodymapwerking. De school mag me ook altijd contacteren met vragen.

We leggen een volgende afspraak vast om de vooruitgang te bekijken na ongeveer een 5-tal weken inoefenen.

Bij deze afspraak zijn beide ouders of 1 ouder aanwezig. Je kind hoeft er niet bij te zijn.

 

afspraak 4: De opvolgafspraken

Op deze afspraak bekijken we de vooruitgang die we geboekt hebben na 5 weken inoefenen. Met een korte screening kan ik zien of deze bewegingen genoeg geautomatiseerd werden en het flesje groen kan kleuren. Afhankelijk van dat resultaat werken we verder aan ons opgestelde bewegingsplan en zal u weer nieuwe oefeningen mee naar huis krijgen. Voorafgaand aan deze afspraak heb ik ook reeds nieuwe spelletjes op maat van uw kind voorbereid.

Hoeveel afspraken hierna nog zullen volgen is afhankelijk van kind tot kind en het aantal flesjes waaraan moet gewerkt worden.

De ervaring leert dat er na een aantal sessies bij een kind al duidelijke veranderingen optreden in de houding, in het gedrag. Blijkt dit niet zo te zijn of loopt het stroef dan zoeken we verder naar oplossingen en verwijs ik eventueel door. 

 

 

 

 

 

 

Psychomotorische therapie: reeks van 10 individuele sessies

Wanneer je kind nood heeft aan een boost binnen een psychomotorische vaardigheid zoals, lateralisatie, ruimtelijke oriëntering, evenwicht, fijne motoriek,... Kan je naast het Bodymaptraject ook opteren voor 10 individuele therapiesessies. Neem hiervoor vrijblijvend via mail contact op! Dan bespreken en bekijken we de mogelijkheden.

 

 

 
TARIEVEN:

afspraak 1:           60 euro

afspraak 2:           250 euro

afspraak 3:           60 euro

afspraak 4:           50 euro

psychomotorische therapie individueel:             250 euro/10 sessies van een half uur

Gesprek op vraag met de school in de

vorm van MDO/oudergesprek:                            50 euro

In de praktijk kan je zowel cash betalen als met de bankapp. 

Hou er rekening mee dat Toploft een privé-initiatief is en er jammer genoeg dus geen terugbetaling mogelijk is via het ziekenfonds.

Een afspraak annuleren of verplaatsen kan altijd. Liefst 24u op voorhand. Wanneer je niet komt opdagen op een afspraak wordt er 25 euro in rekening gebracht.

bottom of page