top of page
young-children-adore-doing-physical-activities-at-2022-03-05-14-17-02-utc.jpg

VOOR WIE?

Steeds meer wordt er van sommige kleuters en lagere schoolkinderen gezegd dat ze op school ‘opvallen’ in hun gedrag, werkhouding, vaardigheden. 

 

Een paar voorbeelden

Moeilijk stilzitten, slechte concentratie, afgeleid zijn, frullen, slechte pengreep, slechte schrijfhouding, moeilijke fijne motoriek, moeilijke grote motoriek, over eigen voeten vallen, hardhandig omgaan met speelgoed of vriendjes, moeilijkheden met lezen, tellen, ruimtelijk inzicht, moeilijk onthouden, weinig zelfvertrouwen, angsten, moeite met links en rechts, hangen aan de tafel, moeite om een bal op te vangen, zwemmen en fietsen verloopt niet vlot,   ... 

 

We verwachten van kinderen dat ze leren en spelen zonder bovengenoemde kenmerken. 

Een onrijp zenuwstelsel ligt vaak aan de basis van deze kenmerken. Net aan dat onrijp zenuwstelsel wil ik werken binnen TOPLOFT.

Het heeft meestal geen zin om kinderen te laten “oefenen” op dat wat ze nog niet kunnen. Binnen het ontwikkelingslab kunnen we écht zien waar het schoentje wringt en werken we eerst daaraan om van daaruit een sterker zenuwstelsel te maken. En dat allemaal door beweging!!

 

Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen bij TOPLOFT terecht.

We voeren een volledige screening uit en stellen een persoonlijk traject op. 

Meer uitleg over dit traject vind je bij tarieven.

Je kan bij Toploft ook terecht voor psychomotorische therapie. Denk maar aan het inoefenen van fijne motoriek, werken aan lateralisatie, verbeteren van evenwicht,... Hiervoor zal ik wel altijd eerst werken met een Bodymapscreening. Pas na het doorlopen van het Bodymaptraject kan er overgeschakeld worden op psychomotorische therapie. In overleg kan dit ook naast het Bodymap traject worden uitgevoerd. 

bottom of page